Dạ thầy ơi ngày mai tụi em thi ở phòng nào vậy thầy ?...