1. Video editor:

- Đam mê bóng đá. Thường xuyên quan tâm đến tin tức sự kiện, các giải đấu bóng đá trong và...