Chào các bạn, forum của mình có bạn nào đang theo học ngôn ngữ lập trình Javasrcipt, SQL đang tìm kiếm Công ty, Doanh nghiệp để thực tập...