Kì mùa Xuân 2020 có nhiều Lab đang tuyển sinh viên học ThS, TS rất sớm: https://www.facebook.com/groups/636078959788124/