Trong giai đoạn Tết Âm lịch 2020 sắp tới, Công ty Autogrill VFS F&B đang có cơ hội làm việc dành cho các bạn sinh viên không...