TECHSPEC 2020 - được tổ chức bởi FE CREDIT- đã chính thức khởi động. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong lĩnh...