Thử thách KMS Challenge đã quay trở lại. Cùng nhanh tay "giải code - luyện não", khởi động lại sau kỳ nghỉ...