MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Thực hiện chỉnh sửa hậu kỳ các dự án phim ảnh, music video, TVC, Viral video.
- Thiết kế,...