Chào các bạn sinh viên! Giá sim hiện nay chỉ còn 200.000 VNĐ nhé các bạn.
Không cần nạp tiền thêm: các bạn được dùng mỗi ngày 2GB đến 25/9/2021