Công ty ZIGExN VeNtura [ Quận Bình Thạnh] tuyển dụng RUBY ON RAIL INTERNSHIP
#ruby #internship #fulltime
và đào tạo lên staff...