Công ty HPT thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin đang tìm kiếm ứng viên cho các vị trí sau:
1. Nhân viên Kinh doanh (Quận 4): Tiếng Anh giao tiếp,...