Soft World Studio (SWS) - nơi các cựu sinh viên UIT khóa 6 (2011 - 2015) thành lập nên với phương châm “Xây dựng giá trị cốt lõi”.
Trong những...