Em chào ad ạ. Cho em hỏi là em đạt giải tư khkt quốc gia. Vậy em có được xét tuyển thẳng không hay chỉ là ƯTXT ạ, vậy...