em là sv năm 4, sắp tới là năm 5 :>, vì một vài lý do vẫn chưa ra trường đúng hạn nhưng có niềm đam mê với lập trình...