Dạ em chào thầy, em là Nguyễn Minh Tâm, sinh viên khóa 2020. Em đã thi chứng chỉ IELTS vào ngày 25/11/2023 và nộp lên trang của...