Dạ em chào thầy/cô ạ.
Do gần đây có 1 số điểm mới được cập nhật trên hệ thống nên GPA của em có thể thay...