Mọi người cho mình hỏi trong Reactjs thì return khi nào sài cặp () khi nào sài {} ạ. Em cảm ơn