Em đang là sinh viên năm nhất, em muốn theo mảng app mobile . Cho em hỏi có anh chị nào có nhóm học và đang làm app mobile ko cho...