Up, bạn nào có nhu cầu ứng tuyển gửi CV cho anh vào email tungpt@trobz.com nhé