chào thầy,
em là Nguyễn Thanh Phong, MSSV: 20521745. Sinh viên khóa 2020.

Em vừa kiểm tra lại thời gian mình nộp...