VNPT Long An đang cần tuyển dụng 5 lao động CNTT...