Công ty cổ phần giáo dục công nghệ K.A.S.E đơn vị chuyên đào tạo về lập trình như: lập trình Web, lập trình phần mềm,...