Singalarity là một công ty nghiên cứu thương mại & thiết kế bảo mật, áp dụng kiến thức công nghệ nền...