Hiện tại Bosch đang mở rộng cơ hội chào đón các bạn sinh viên năm 3, năm 4 hoặc vừa tốt nghiệp cho các vị trí Intern...