TUYỂN THỰC TẬP .NET INTERN làm việc tại TP.HCM ( có hỗ trợ lương)
Tốt nghiệp các chuyên ngành về CNTT hoặc các ngành...