Hello mn nha... Nay mình có 1 chút tâm sự với mn câu chuyện như này.
Nay mình có vô tình đi ngang phòng anh bảo vệ thì có...