PNJ cần tuyển 1 bạn chuyên về Security Monitoring, cộng một chút pentest.
Lợi ích: được vận hành toàn bộ hệ thống...