Sơ lược về công ty: Tập đoàn Xn protel Systems được thành lập vào năm 2001 tại UK, là tập đoàn công nghệ toàn cầu, tập trung...