Geek Internship là cơ hội để sinh viên "level up" bản thân trong môi trường làm việc thực tế chuyên nghiệp...