TIN NÓNG: CONTEMI TUYỂN DỤNG MỚI CHO INTERN/FRESHER
  • Có phụ cấp thực tập khá cạnh tranh
  • Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
...