1. Để đủ điều kiện ra trường thì em cần đạt bằng Toeic ở mức bao nhiêu điểm ạ? Cần bằng Toeic 2 kỹ năng hay 4 kỹ...