Chào thầy cô,
Bên phía nhà tài trợ có thông báo là đã gửi kết quả phỏng vấn qua cho trường. Vậy khi nào trường...