Em có nộp hồ sơ vào ngày 14/10 nhưng lại không có trong danh sách, MSSV của em là 21522470, mong cô kiểm tra lại giúp em. Em cảm ơn ạ!...