Dạ thầy ơi cho em xin phép hỏi là học bổng đã được chuyển cho sinh viên chưa ạ? Hiện tại em vẫn chưa nhận được ạ.