Lihuhu Vietnam Co Ltd là chi nhánh tại Việt Nam của công ty mẹ có trụ sở tại Singapore, chuyên phát triển các sản phẩm game...