1. Chuyên viên Công nghệ thông tin: 03 người (Thu nhập từ 15 triệu - 20 triệu/ tháng)
A. Mô tả công việc:
  • Kiểm tra, giám sát, bảo trì
...