Thu nhập: Từ 15.000.000 - 20.000.000 / tháng, số lượng: 03
Yêu cầu chung:

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học đúng chuyên ngành...