Thử xem câu 3a nè, mấy câu còn lại tương tự thôi, chứ giờ giải ra hết mà bạn không hiểu thì cũng vậy à. Cái chính...