Cần tuyển 1 bạn Part Time làm Web wordpress, đăng bài lên site, facebook.
Yêu cầu:
- Hiểu rõ cấu tạo, có khả năng...