Em xin chào ạ. Hôm 12/11/2023, em có đăng kí vé gửi xe hàng tháng và đã có xác nhận đăng kí thành công. Vậy là vé của em...