Dạ e có thắc mắc là tại sao e chỉ được 75% học bổng thôi ạ. Hiện tại e là sv năm 2 và thời điểm e nộp chứng chỉ...