Em chào thầy ,
Em tên Nguyễn Minh Lộc, sinh viên khoá 2022,em có đăng kí học bổng UIT Global tháng 9 năm học 2023 IELTS 6.0...