Cho em xin hỏi là hiện tại chưa có điểm toàn bộ các môn của HK1 và em đã về quê nghỉ tết thì lấy academic transcript bằng...