Dạ em chào thầy, em là Nguyễn Hữu Nam, sinh viên khoá 2022. Em có nộp lại chứng chỉ IELTS của mình lên website vào ngày 12/11/2023...