Các cao nhân giúp em với: Hôm nay mở file word lên nó hiện toàn ô vuông. Có bác nào biết cách khắc phục không ạ...