OpenWay là công ty phần mềm, cung cấp giải pháp thanh toán mang tên WAY4, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số bao gồm phát hành thẻ,...