cho em hỏi, em còn sổ đoàn và thẻ đoàn nhưng mất tài khoản trên ứng dụng thanh niên việt nam có sao không ạ