Dạ cho em hỏi khi nào có danh sách và tình trạng hồ sơ đăng kí vay vốn ĐHQG ạ