Em muốn đăng kí giấy xác nhận sinh viên mà web không đăng kí được với nội dung là: "Bạn không được đăng ký mới...