Địa điểm làm việc: 19 Hồ Văn Huê, P9, Quận Phú Nhuận, HCM
1.Mô tả công việc
-Sử dụng phần mềm chuyên dụng và các công cụ...