CÁC BẠN SINH VIÊN NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH. BTC SIC ĐÃ GIA HẠN THÊM THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ĐẾN TRƯỚC THỨ BÀY, NGÀY...