JOB FAIR VIỆT - HÀN mùa hè 2018 dành cho các bạn sinh viên đã quay trở lại và còn lớn hơn nữa.
Đây là cơ hội dành...