- Cần Tuyển: 2 NV Marketing mảng thiết bị đèn LED và pin mặt trời.
- Yêu Cầu: Biết chạy face, Google ADS, Sử Dụng Thành...