Chào các bạn,
Hội đồng hương Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tại TP.HCM có học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó...